นางมัลลิกา บุญมีตระกูลมหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและ รมว.พาณิชย์ รับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภาวะสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในทุกมิติ โดยระหว่างการลงพื้นที่ที่จังหวัดพังงา แม่ค้าในบริเวณตลาด ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ได้ขอร้องให้นายจุรินทร์ ช่วยเหลือประชาชนในขณะนี้ ที่สินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาแพงขึ้น ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้ท่านรองนายกฯ จุรินทร์ทราบและไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะท่านได้การดำเนินการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ภาวะสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครนอย่างใกล้ชิดแบบรายวัน นอกเหนือจากนื้นายจุรินทร์ยังได้สั่งการให้กำกับราคาสินค้า 18 หมวดสินค้าที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิต โดยให้คงตรึงราคาเอาไว้ ติดตามสถานการณ์สินค้าในทุกประเภทอย่างต่อเนื่องแบบรายวันแล้ว นอกเหนือจากนี้ ท่านยังได้สั่งการให้ทีมกระทรวงพาณิชย์ประชุมหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหาแนวทางลดต้นทุนในการผลิตในขณะที่ยังสร้างสมดุลให้กับทุกภาคส่วนให้ได้รับผลกระทบที่น้อยที่สุดอีกด้วย

โดยนายจุรินทร์ให้ความสำคัญกับการหารือกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์ โดยเฉพาะการหาตลาดส่งออกทดแทน และรับทราบปัญหา และข้อเสนอแนวทางแก้ไข กรณีรัสเซียถูกมาตรการคว่ำบาตรจากประเทศคู่ค้า ซึ่งได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์นั่งเป็นประธาน โดยมีการจัดประชุมครั้งแรกไปเมื่อวันพุธที่ 2 มี.ค.65 เวลา 10.00 น. ซึ่งที่ประชุมได้เตรียมมาตรการรองรับร่วมกัน โดยเตรียมบุกตลาดอื่นทดแทน เช่น ตะวันออกกลาง แอฟริกา ลาตินอเมริกา รวมทั้งหาโอกาสส่งออกไปยังตลาดที่รัสเซียและ/หรือยูเครน ไม่สามารถส่งออกได้ เช่น มันสำปะหลัง เพื่อส่งออกไปจีนทดแทนข้าวโพดยูเครน

 

ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศติดตามปัญหาและอุปสรรคในการนำเข้าสินค้า เพื่อประเมินผลกระทบ และดำเนินกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางการค้าอย่างเหมาะสม โดยปรับเป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน เพื่อให้การค้ายังสามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง ขณะที่ในด้านโลจิสติกส์ ท่านรองนายกฯจุรินทร์ ได้มอบหมายกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อรวบรวม ประสานและเผยแพร่รายชื่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยที่มีความชำนาญการส่งสินค้าไปยังตลาดรัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS รวมไปถึงการร่วมมือกับสมาพันธ์และสมาคมโลจิสติกส์เพื่ออำนวยสะดวกหากพบปัญหาด้านโลจิสติกส์ อีกด้วย

สำหรับการดูแลสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการภายในประเทศนั้น นายจุรินทร์ได้กำกับดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในห้างราคายังคงทรงตัวและมีการปรับลดลงตามโปรโมชั่นของแต่ละห้าง ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคงขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้าและกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง สำหรับกรณีที่ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบ เช่น ปุ๋ย อาหารสัตว์ กระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด เช่น กลุ่มอาหารสัตว์ขอให้ภาครัฐทบทวนมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อลดต้นทุน ซึ่งต้องพิจารณาผลกระทบอย่างรอบด้าน โดยในวันพฤหัสบดีที่ 7 เม.ย.65 นายจุรินทร์ จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) และคณะกรรมการนโยบายอาหาร ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่จะส่งผลไปต่อการเลี้ยงสัตว์ซี่งเป็นสินค้าบริโภคของประชาชน ส่งผลต่อค่าครองชีพของประชาชนไทยต่อไป

อ้างอิง
https://siamrath.co.th/economy