แนวโน้มตลาดหุ้นไตรมาส 4/65 และมุมมองตลาดหุ้นปี 2566

ท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก แม้ว่าตลาดหุ้นไทยจะปรับตัวตามตลาดโลก แต่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ แล้วพบว่า ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 ต่อเนื่องถึงปี 2566 กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยยังคงเป็นไปในทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่อง จนถูกมองว่าเป็น Safe Haven จากหลายๆ ปัจจัย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สำหรับไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 ประเทศไทยมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ตัวเลข GDP ของปี 2565 และ 2566 ว่ามีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องที่ 3.3% และ 3.8% ตามลำดับ จาก GDP ปี 2564 ที่ขยายตัว 1.5%   โดยการเติบโตหลักๆ มาจากภาคการท่องเที่ยว และการบริโภคภาคเอกชนเป็นสำคัญ ซึ่งการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวเป็นผลจากการที่นักท่องเที่ยวทยอยเข้ามาในประเทศมากขึ้น โดยปัจจุบันคาดว่าในไตรมาส 4 จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเฉลี่ยเดือนละ 1.5 ล้านคน และเป้านักท่องเที่ยวทั้งปี 2565 อยู่ที่ 10 ล้านคน และเพิ่มเป็น 25 ล้านคนในปี …