บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เผยศึกษาความเป็นไปได้การร่วมลงทุนโครงการระบบรถไฟฟ้ารางเบา และการพัฒนาพื้นที่ รอบระบบขนส่งมวลชน ในมาเลเซีย
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่า ในวันนี้ 21 มีนาคม 2565) บริษัท ได้เข้าทำข้อตกลงเบื้องต้น (Heads of Agreement) ร่วมกับ Sinar Bina Infra Sdn Bhd, Ancom Berhad, Nylex(Malaysia) Berhadและ LBS Bina Group Berhad เพื่อศึกษาความเป็นไปได้

สำหรับ การร่วมลงทุนโครงการระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transport System) ที่จะเชื่อมต่อกับ โครงการ ระบบรถไฟความเร็วสูง (RTS Link)ข้ามพรมแดนจากประเทศสิงคโปร์มายังเมือง Johor Bahru ใน สหพันธรัฐมาเลเซีย ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างดำเนินโครงการ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่ง มวลชนภายใต้แนวคิด Transit-Oriented Development ที่เมือง Johor Bahru สหพันธรัฐมาเลเซีย

ทั้งนี้ หากได้ผลสรุปเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ หรือการเข้าร่วมลงทุนที่ชัดเจน บริษัทจะดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business